Arvoc logo

Aangifteformulieren

Daar we regelmatig de vraag krijgen waar men het verzekeringsformulier kan vinden bij een sportongeval hebben we dit vanaf nu beschikbaar gesteld op onze website (zie bijlage). De mensen die competitie spelen onder de vleugels van het VVB zijn verzekerd door Ethias en gebruiken dan ook dit formulier. De mensen die administratief lid zijn, alsook de mensen die competitie spelen onder de vleugels van de Gervvot zijn verzekerd door DVV en gebruiken dan ook het aangifte formulier van DVV.

Voor beide partijen geld dat het formulier binnen de 5d. na het sportongeval ingevuld moet binnen gebracht worden bij Peter de Jager, Heilaar 20, 2370 (0498/800947).Bijlage(n):